Phòng khám đông y
Phòng khám đông y
Địa chỉ: khối 3, thị trấn Quán Hành, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An
Điện thoại: 0972333003 – 0388921646
Thầy thuốc phụ trách: Bác sĩ: Nguyễn Như Hoàn